Tuesday, July 9, 2013

Mulianya Ramadhan

Bismillahirrahmanirrahim...Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembezaan (antara yang benar dan batil). 

Karena itu, barang siapa dalam kalangan kamu berada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. 


Dan barangsiapa sakit atau bermusafir (dan tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan sedemikian) Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. 
Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya (puasa) dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. 


al-baqarah |185

No comments: